در صورت فراموشی کلمه عبور برای بازنشانی آن، ابتدا نام کاربری (شماره دانشجویی یا پرسنلی) یا ایمیل دانشگاهی خود را وارد کنید.

برای بازنشانی لطفا شمارهٔ تلفن همراه خود را که در سامانه ثبت شده است وارد نمایید.

برای بازنشانی لطفا آدرس ایمیل غیر دانشگاهی خود را که در سامانه ثبت شده است وارد نمایید.

برای بازنشانی کلمهٔ عبور باید یک آدرس ایمیل غیر دانشگاهی یا شمارهٔ تلفن همراه در سامانه داشته باشید. برای شما آدرس ایمیلی غیر دانشگاهی یا شمارهٔ تلفن همراهی ثبت نشده است.

کد پیامک شده به تلفن همراه خود را اینجا وارد کنید. این کد یکبار مصرف و فقط ۱۵ دقیقه فعال است.

{{ message.text }}